Reklamlar
Gönderen Konu: İBB imar yönetmeliği taslağı- BİNA İRTİFALARINA GÖRE ÇIKMA GENİŞLİKLERİ  (Okunma sayısı 5512 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı boommerr

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • İleti: 549
  • TEŞEKKÜR 39
    • Profili Görüntüle
15.50 m.5 kat çıkma genişliği maksimum 1.40 m.

18.50 m.6 kat çıkma genişliği maksimum 1.30m.

21.50 m.7 kat çıkma genişliği maksimum 1.20 m.

24.50 m.8 kat çıkma genişliği maksimum 1.10 m.

27.50 m.9 kat çıkma genişliği maksimum 1.00 m.

 

H=30.50 m.10 kat dahil daha yüksek binalarda bina cepheleri boyunca devamlı çıkma yapılamaz. Ancak bina zemin kat cephe uzunluğu toplamının 1/3 ü kadar genişliği maksimum 1.00 m.kapalı çıkma yapılabilir.

H=15.50 m. 5 kattan H=27.50m. 9 kata kadar olan yapılarda maksimum 1.50 m.genişliğinde açık çıkma yapılabilir. Yapılacak açık çıkma, ait olduğu bağımsız bölümün brüt alanının 1/10’unu geçmez.

30.50 m.10 kat dahil daha yüksek binalarda yapılacak açık çıkmalar, ait olduğu bağımsız bölüm alanının 1/10 unu geçemez. Ancak açık çıkmaların kapalı çıkmalardan fazla olan 0.50 m.fazlalığı hesap edilen kapalı çıkma uzunluğuna dahil edilmez. Hesaplamalarda çıkabilecek küsüratlar 0.50’den az olan 0.50 ye, 0.50 den fazla olanlar ise tama tamamlanabilir.

30.50 m.10 kattan yüksek binalarda yapılacak açık ve kapalı çıkmalar, bina cephelerine bir oran dahilinde dağıtılır.

Ön bahçeli yapılarda yol cephelerinde;yapılacak çıkmalarda, cephe boyunca tabii zemin seviyesi ile çıkma altı arasındaki en yakın düşey mesafe hiçbir yerde kapalı çıkmalarda 2.40 m.’den aşağı düşmemek şartı ile yapılabilir.

Arka cephelerde; yapılacak çıkmalarda çıkmanın en yakın noktası arka komşu sınırına kapalı çıkmada 3.00 m.’den açık çıkmada 2.00 metreden fazla yaklaşmamak tabii veya tesviye edilmiş zemin ile çıkma altı arasındaki en yakın düşey mesafe hiçbir noktada 2.40 metreden aşağı düşmemek kaydı ile açık ve kapalı çıkma yapılabilir.

Yan cephelerde yapılacak çıkmalarda çıkmanın en yakın noktası yan komşu sınırına kapalı çıkmada 3.00 metreden açık çıkmada 2.00 metreden fazla yaklaşmamak, tabii veya tesviye edilmiş zemin ile çıkma altı arasında en yakın düşey mesafe kapalı çıkmalarda hiçbir noktada 2.40 m’den aşağı düşmemek kaydı ile yapılabilir.

Ayrık nizama tabi veya yan bahçeli binaların bitişik olmayan cephelerinde yapılacak çıkmalar yan ve arka komşu hudutlarına kapalı çıkma 3.00 metreden açık çıkma 2.00 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile cephe boyunca devam edebilir.

Bitişik yapı nizamına tabi binaların ön ve arka cephelerinde yapılacak çıkmalar yan komşu sınırına kapalı çıkmada 2.00 m, açık çıkmada 1.50 m yaklaştırılabilir. Bitişik nizama tabi yerlerde Belediyece mahzur görülmediği takdirde çıkmaların yan komşu sınırına kadar yaklaştırılmalarına da izin verilebilir. Ancak bitişik kısımlar duvarla kapatılır.

9.00m. ve daha geniş yollarda : Ön bahçesi bulunmayan ya da yeterli olmayan bölgelerde yol, meydan gibi kamu kullanımına ayrılmış yerler üzerinde parsel sınırı dışında en çok 1.00 m. genişlikte açık veya kapalı çıkma yapılabilir. Ancak yapılacak açık veya kapalı çıkma komşu parsellerden en az 2.00 m. uzaklıkta olacaktır. Komşu parsellerde daha önce parsel sınırına kadar çıkma yapılmış ise 2.00 m. uzaklık şartı aranmaz.

6.00m. ve daha dar yollarda çıkma yapılamaz. Genişliği 6.00 m. den fazla olan yollardan yüz alan binaların, toplamının yarısından fazlasının cepheleri çıkmalı oluşmuş ise, aynı cephe karakterini korumak amacıyla yukarıdaki şekil ve ölçülerde çıkma yapılmasına belediyelerce izin verilebilir.

Genişliği 0,l0 m.’yi aşmayan denizlikler, genişliği 0,60 m.’yi aşmayan güneş kesicileri bu yönetmelik hükümlerine göre yapılmasına izin verilen bina saçakları, genişliği 0,20 m.’yi aşmayan açık ve kapalı çıkmalar, motifler, bahçe içinde yapılacak giriş merdivenleri çıkma sayılmaz. Binaların cephelerine konulmak istenen klimaların yerlerinin tespitinde ilgili belediyesi yetkilidir. Yan cepheden köprü şeklindeki geçitlerle yola bağlanmasına zorunluluk olduğu takdirde giriş ve çıkışlarda köprü genişliği 1.50 m olacaktır. Bu köprülerin bina yan yüzüne yapışık ve konsol olarak inşaa edilmeleri mecburidir. Köprülerin altı hiçbir şekilde kullanılamaz.

İmar planında, ayrık nizama tabi olan, taban alanı (TA) emsali ile inşaat müsaadesi verilen yerlerde, zemin katta bina sahasına dahil edilmeyen boşluklar oluşturulduğunda normal katlarda bu boşluklar üzerinde yapılacak çıkmalar arasındaki mesafe, 3.00 m’den az olamaz.

Ayrık nizamda bir parselde birden fazla bina yapıldığında binaların çıkmaları arasındaki mesafe 6.00 m den az olamaz, çıkmalar ile saçak uçları komşu parsel sınırına 3.00m’den fazla yaklaşamaz.

İmar planı ve yönetmelik hükümlerine göre yapılan kademelendirilmelerde 3.00 m. kademe mesafesi içinde çıkma yapılamaz. Ayrıca yol meyli sebebiyle de yapılan kademelendirmelerde de çıkma yapılamaz.
中国传媒大学
Zhongguo Chuanmei Daxue
Communication University of China
Çin Medya(iletişim) Üniversitesi